קול קורא: פרסי משרד התרבות באמנות ובעיצוב לשנת 2017


0

תגובות


פורטפוליו News: משרד התרבות והספורט פרסם קול קורא להגשת מועמדויות לפרסים בתחומי אמנות פלסטית ועיצוב לשנת 2017. תאריך אחרון להגשה: 10.09.2017

פרסי משרד התרבות והספורט לתחומי האמנות והעיצוב מוענקים מדי שנה במספר קטגוריות. השבוע פורסם קול קורא למועמדויות לפרסי עיצוב, אמן צעיר, עידוד היצירה ופרס מפעל חיים באמנות.הפרס ליוצרים בתחומי העיצוב, בסך 20 אלף שקל לכל זוכה, מיועד לחמישה מעצבים לכל היותר, מגיל 27 ומעלה, תושבי קבע במדינת ישראל,  בעלי פעילות יצירתית מקצועית רציפה בת שלוש שנים לפחות מיום סיום הלימודים, ובעלי מכלול עבודה משמעותי.

פרס האמן הצעיר, בסך 10 אלף שקל לאדם, מיועד לעשרה אמנים לכל היותר, בגילאי 27 עד 35, תושבי ישראל, אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שלוש שנים לפחות, ובכלל זה השתתפות בשתי תערוכות קבוצתיות, שלא במסגרת בית הספר, או בתערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת.

אמנים בגיל 35 ומעלה יוכלו להתמודד על פרס עידוד היצירה, המיועד לעשרה אמנים לכל היותר, תושבי קבע בישראל, בעלי פעילות מקצועית בת שבע שנים לפחות, שהשתתפו לפחות בשלוש תערוכות יחיד או קבוצתיות בחללי תצוגה מוכרים. סכום הפרס לכל זוכה הוא  20 אלף שקל.

פרס מפעל חיים מיועד לאמנים מגיל 55 ומעלה, שפעילותם האמנותית נמשכת 25 שנה לפחות והותירה חותמה בשדה התרבות והאמנות בארץ, השפיעה על תלמידים ואמנים בדרכם האמנותית וסייעה להתפתחות האמנות הישראלית.  סכום הפרס, המיועד לזוכה יחיד – 50 אלף שקל.

לתקנון הפרסים; המועד האחרון להגשת מועמדות לפרסים – 10.9.17.