_
Chat

זו (גם) שיחה על מקום

את שאריות המגבת של אימה הפכה יובל עציוני לעבודה, שהוצמדה לעבודתו של אריה ארוך שצייר את הירקון, בתערוכה שדות פרומים שמוצגת בימים

יום שני | 14/08/2017 |
0 תגובות

יוצרים ויצורים

״מה מושך בחיות? הכל!״, אומרת יעל פרידמן, אוצרת התערוכה חיות אחרות שנפתחה בטבעון בשבוע שעבר. ״ולמרות ואולי בגלל המרחק שנוצר בין האדם לטבע,

יום חמישי | 13/07/2017 |
0 תגובות