_
Chat

זו (גם) שיחה על מקום

את שאריות המגבת של אימה הפכה יובל עציוני לעבודה, שהוצמדה לעבודתו של אריה ארוך שצייר את הירקון, בתערוכה שדות פרומים שמוצגת בימים

יום שני | 14/08/2017 |
0 תגובות